Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.


 

Statistiky spokojenosti

Naše práce v řeči čísel

V rámci statisticky měřených programů jsme získali písemné vyjádření celkem 1157 klientů, kteří po skončení worskshopu vyplňovali dotazník spokojenosti.

Tato skupina zahrnuje průřez od top managementu přes střední management až po řadové pracovníky, kteří se účastnili otevřených nebo interních programů "Leadership". Zkoumali jsme jejich názory týkající se přínosu toho, co absolvovali, a výkonu našich facilitátorů. Dále jsme zjišťovali, jak se absolvování programu projeví na zvýšení jejich manažerské efektivity. Zajímali jsme se též o to, zda by naše workshopy doporučili dalším lidem.

Prospěšnost pro účastníky

Statistika spokojenosti ucastniku - Prospesnost programu

Co se prospěšnosti Leadership programu týče, na devíti bodové škále prospěšnosti, kdy devět znamená "100% prospěšný", je průměr 8,05 - v slovním vyjádření rovnající se formulaci "téměř 100% prospěšný". Statisticky nejčastěji se vyskytující hodnotou (modus) je 9, což znamená maximální spokojenost klienta s přínosem workshopu.

Práce facilitátora

Statistika spokojenosti ucastniku - Vykon Facilitatora

Co se týče hodnocení našich facilitátorů, na devíti bodové škále hodnocení, kdy devět znamená "zcela efektivní", přesahuje průměr hodnotu 8,54 - v slovním vyjádření je na pomezí mezi "téměř zcela efektivní" a "zcela efektivní". Modus i Median jsou 9, což potvrzuje, že programy jsou vedeny vysoce výkonnými odborníky.

Transfer do praxe

Statistika spokojenosti ucastniku - Zvyseni Efektivity

Nejdůležitější otázkou v našich dotaznících však byla bezesporu tato: "Projeví se absolvování tohoto programu ve zvýšení vaší manažerské efektivity?" Na devíti bodové škále, kdy devět znamená "určitě ano" dosahujeme dlouhodobého průměru ve výši 8,03 - v slovním vyjádření "téměř určitě ano". Nejčastěji se opakovaným hodnocením (modus) je opět i zde hodnota 9, což znamená jistotu zvýšení efektivity.
Absolvování našich otevřených Leadership programů dle vyjádření většiny klientů vede k skutečnému nárůstu efektivity manažerské práce.

Doporučení dalším lidem

Statistika spokojenosti ucastniku - Doporuceni ANO x NE

Drtivá většina absolventů doporučuje program dál svým kolegům a známým jako přínosný. Proto také často projde programem větší skupina lidí z jedné firmy nebo se přihlašují lidé, které jsme předtím sami nikdy neoslovili.

Toto nezávislé statistické šetření provedl v říjnu 2013 a jeho pravdivost garantuje Bc. Filip Ščotka, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno (všechny použité dotazníky byly elektronizovány a archivovány).