Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.


 

Domácí ohlasy

Účastníci českých a slovenských programů o nich mluví takto:

Ing. Lukáš Hild, výrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
Jasný a srozumitelný návod pro poznání sebe sama a ostatních. Srozumitelné pro technicky myslící lidi.(3/2014)
Ing. Lukáš Hild, výrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
 
Petra Vacková, HR manažerka, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Synergogický workshop je něco jiného než kurzy na téma manažerských dovedností. Naučí vás vidět se očima druhých a ukáže vám vaše silné a slabé stránky. Naučí vás uvažovat o svém jednání, které může posunout efektivitu týmu. Odkryjete svou osobnost, možná to i zabolelo, ale získáte o sobě informace, které vám pomohou ve vašem osobním rozvoj i v rozvoji vašeho týmu. (2015)
Petra Vacková, HR manažerka, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
 
Již v minulosti jsem se zajímal o Systemický přístup. Synergogická metoda ale zejména absolvování workshopu Leadership mi otevřelo naprosto úžasný prostor. Získal jsem zásadní informace o sobě a možnostech dalšího osobního rozvoje. Týmové projekty pohltily všechny účastníky. Intenzita kurzu je opravdu nevídaná. (2012)
Ing. Vladimír Hanák, Interim CEO - Alcoma, a.s.
Jan Podzimek, Head of Financial Institutions ve společnosti Arcadis, division EC Harris
I přes pragmatické očekávání o výsledcích a průběhu programu mě diskuze a výsledky programu zásadně oslovily. Pan Korbel je vstřícná a empatická osobnost. (2015)
Jan Podzimek, Head of Financial Institutions ve společnosti Arcadis, division EC Harris

 

 
Silvia Raková, Strategic HR Development, TRW Autoelektronika, Benešov
Kurzem "Leadership" jsem byla více než příjemně pozitivně překvapena. (2015)
Silvia Raková, Strategic HR Development, TRW Autoelektronika, Benešov
 
Pavel Němec, výkonný ředitel, Hogg Robinson, s.r.o.
Tento kurz mi zásadně pomohl pochopit způsoby chování různých lidí v různých situacích. Odnesl jsem si až překvapivě realistický plán na zlepšení sebe sama. (2014)
Pavel Němec, výkonný ředitel, Hogg Robinson, s.r.o.
 
Pavel Chlupáček, SPINOCO

"Jde o netradiční a otevřený přístup k lidskému chování. Určitě dává na chování člověka nový pohled a umí jej měřit při zachování subjektivní relevance měření. Umí vyvolat asertivní emoce a nutí člověka zapojit se. Do budoucna budu schopen lépe naslouchat jiným lidem, vnímat zpětnou vazbu od ostatních a chápat struktury týmové práce. Program mi prostě jednoduše otevřel oči." (2010)

Pavel Chlupáček, člen představenstva SPINOCO Czech Republic, a. s.

 
Michal Baláž, generální ředitel, Viacentrum s.r.o.

Jan Korbel ve workshopu "Leadership" splnil má očekávání, která jsem měl. Program vřele doporučuji. Díky praktickým úkolům dochází k sebepoznání účastníka workshopu. Dává mu úžasnou šanci změnit svůj osobní a profesní život - být úspěšný a zároveň si zachovat lidskost. (2015)
Michal Baláž, generální ředitel, Viacentrum s.r.o.
 
Lukáš Vecko, SPINOCO Czech Republic

"Leadership program poskytuje nástroj, jak posoudit chování lidí kolem mne, zjistit jejich motivace a ve výsledku jednat efektivněji. Vše podáno srozumitelnou formou, takže se člověk ihned chytne. Program doporučuji dalším kolegům." (2011)

Lukáš Vecko, člen představenstva SPINOCO Czech Republic, a. s.

 

"Program velmi propracovanou a důmyslnou formou podává věci, které jsou jasné, jen si je neuvědomujeme. Program dává základní pravidla pro správnou týmovou práci a celkově mi otevřel oči. Teď je jen na mně a okolním prostředí, abych z toho vytěžil maximum." (2011)

Pavel Beran , ředitel oddělení PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

 

Aleš Skála, UniCredit Bank

"Program mi ukázal, že změna je možná. Když se na ní bude pracovat, je i reálná. S koncepcí jsem se ztotožnil. Kontinuálně připomínaná věta, že změnu musíme sami chtít, je důležitá pro moje uvědomění, že nikdo jiný než já věci změnit nemůže." (2013)

Aleš Skála, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 
Rostislav Sikora, Czech country manager, Ferratum Group
Kurz Jana Korbela mi hodně přinesl v oblasti sebeuvědomění. Rád poskytnu reference pro další zájemce o účast na workshopu Leadership. (2015)
Rostislav Sikora, Czech country manager, Ferratum Group

 

 
Ing. Jana Zámečníková, finanční ředitelka Fischer International s.r.o.

"Program Rozvoj manažerské výkonnosti by měl absolvovat každý na pozici, kde pracuje s lidmi." (2013)

Ing. Jana Zámečníková, finanční ředitelka Fischer International s.r.o.
 
Ing. Libor Klement, ředitel divize, Berner spol. s r.o.

"Tento Leadership seminář je naprosto využitelný v praxi. Odnáším si konkrétní závěry, cestu pro svůj další rozvoj a chci pokračovat tímto způsobem práce s členy mého týmu. Už se těším na pokračování." (2004)

Ing. Libor Klement, ředitel divize, Berner spol. s r.o.

 

 
Radek Svoboda, Managing Director, Trend Práce
Workshop "Leadership" Jana Korbela byl velmi náročný a přínosný v oblasti sebepoznání. Po celou dobu trvání kurzu panovala úžasná atmosféra. Celý program vřele doporučuji a velmi rád budu poskytovat reference. (2015)
Radek Svoboda, Managing Director, Trend Práce
 
Ing. Marcela Láníková

"Program mi otevřel oči a dal mi příležitost přijít na vše sama." (2013)

Marcela Láníková, jednatelka společnosti
 
Helena Jemelková, Head of Sales MG&E, HRG Czech Republic
Nečekala jsem takový zlom a drive. Jan Korbel je příjemný se zdravou autoritou. (2015)
Helena Jemelková, Head of Sales MG&E, HRG Czech Republic
 
Petr Mikolášek, vedoucí výrobní údržby, TRW Autoelektronika, s.r.o.
Program pomůže pochopit styly chování sebe sama. Dá zcela otevřenou odpověď na to, co dělám špatně. Zcela jiné, originální, nové, efektivní.
Petr Mikolášek, vedoucí výrobní údržby, TRW Autoelektronika, s.r.o.
 

"Byla to příležitost k zastavení se a pohledu zvenku. Člověk se potřebuje znovu a znovu podívat sám na sebe. Předtím jsem nevnímal v tahu na věc, že člověk se kterým komunikuji má nějaký styl, a že když mu na to v jeho stylu budu odpovídat, snáz mi porozumí. Uvědomil jsem si, že každý nějak jedná, nějak argumentuje a já se tomu mohu přizpůsobit. Pocitově jsem technik, a když jsem si mohl na modelu své pocity roztřídit do škatulek, snáze se tomu rozumí, kůvli tomu to bylo moc prospěšné." (2004)

Ing. Jiří Košátko, manažer, Robert Bosch odbytová s.r.o.
"Špičkový program. Každý, kto chce vyjsť z vlastnej stagnacie a cití potrebu stať sa lepším a efektivnym leadrom vo svojej firem i v rodine odporúčam. Skvela cesta pre rast a napredovanie. Vďaka programu som poznala lepšie samu seba, čo mi prineslo lepšu kvalitu do života".
Ivana Pántiková, jednatelka, Rebus Slovakia s.r.o.
Andrea Hermová, Lubricant s.r.o.
Workshop "Leadership" hodnotím jako stoprocentně úspěšný a naprosto vyčerpávající. Člověk získá objektivní zpětnou vazbu bez zatížení minulostí, objeví nové možnosti spolupráce. Honza poskytuje účastníkovi kurzu skvělou pomoc, nové podněty - je to trpělivý kouč. Ač účastník často přijíždí z nařízení nebo se smíšenými pocity, po absolvování náročného a vyčerpávajícího workshopu odjíždí plný odhodlání ke změně. Leadership je úžasná zkušenost pro začínající manažery zkušené profesionály. Člověk v neutrálním prostředí pozná sám sebe, své styly chování a řízení a získá zpětnou vazbu a hodnotné podněty pro změnu. (2015)
Andrea Hermová, Lubricant s.r.o.
 
Kamila Zárychtová, Business for Breakfast ČR

"Musím říct, že jsem absolvovala již řadu seminářů a workshopů o Leadershipu a vedení týmů. Nicméně žádný z nich se zdaleka nevyrovnal tomu vašemu." (2013)

Kamila Zárychtová, zakladatelka Business for Breakfast Česká republika
 
Miroslav Pecháček, jednatel Otherm Praha s.r.o.

"Program Rozvoj manažerské výkonnosti má určitě význam pro sebepoznání a poznání lidí kolem mě." (2013)

Miroslav Pecháček, jednatel Otherm Praha s.r.o.
 
Jan Krenstetter, manažer, Autobenex/Autocora

"Program mi pomohl uvědmit si jak působím, jak se chovám a zároveň otevřeně říct, co a proč jsem udělal. O koncepci jsem si původně myslel, že mi pomůže nahlédnout na manažerské situace jinak. Jsem neskutečně překvapen jak programem, tak i konkrétním zacílením." (2013)

Jan Krenstetter, manažer, Autocora s.r.o.
 
Klára Mrázová, Project manager, MTBC s.r.o.

"Před programem jsem zhruba tušila, jak jednám a vystupuji. Po absolvování dokáži své chování (díky objektivní a konstruktivní zpětné vazbě) lépe identifikovat a následně s ním pracovat." (2013)

Klára Mrázová, projektová manažerka, MTBC s.r.o.
 
Markéta Černá, BIPP

"Program mi odhalil skryté možnosti rozvoje týmu. Naučil mne u sebe i u ostatních rozpoznat takový způsob práce a fungování, který přináší maximální užitek a prostor pro uplatnění dovedností a potenciálu lidí. Pomohlo mi to kultivovat pracovní prostředí i v mé firmě." (2013)

Markéta Černá, jednatelka BIPP, s.r.o.
.
 
Jiří Křížek, MTBC

"Synergogický program mi pomohl odkrýt sebeklam a dodal vědomí, že konflikt je normální a lze ho využít. Myslím, že by program zvýšil výkonnost mého týmu. Koncepce, které jsem porozuměl až po programu, dává smysl." (2013)

Jiří Křížek, specialista, MTBC, s. r. o.
 
Aleš Vesecký,  výrobní supervizor, TRW Autoelektronika, Benešov
Workshop "Leadership" je výborný pro sebepoznání a získání nezávislé zpětné vazby. Je také poměrně náročný.(2015)
Aleš Vesecký, výrobní supervizor, TRW Autoelektronika, Benešov

 

 

 
Kristina Límová, International School of Prague s.r.o.

"Kurz vedený Janem Korbelem na mě velmi dobře zapůsobil. Lektor je velice milý, klidný, trpělivý člověk, který dává prostor všem zúčastněným, a zároveň dokáže vést. Nechybí mu empatie, porozumění, a má široké znalosti z oboru. Domnívám se, že díky jeho příjemnému vyzařování se vůči němu lidé snáze otevírají, snáze ztratí ostych a výsledná atmosféra je velmi uvolněná, což je u kurzů rozvoje osobnosti zásadní." (2012)

Kristina Límová, International School of Prague s.r.o.
 
Jitka Strnadova, personalistka,TRW Autoelektronika s.r.o.

"Synergogická metoda byla pro účastníky zcela nová. Většina z nich se již v minulosti účastnila řady různých kurzů na různá témata, nicméně tento kurz byl zcela odlišný. Z jejich pohledu byla nejvýznamnější intenzita kurzu, míra zapojení účastníků, jejich aktivita. Účastníci oceňují možnost vnímat své vlastní chování, poučit se z toho a příště to zkusit jiným způsobem = mohli vidět různé výsledky týmové práce na základě různých typů chování. Dle vyjádření účastníků: „Pokud by někdo chtěl změnit něčí chování, postoje a způsoby myšlení, tak právě tímto způsobem." (2012)

Podrobněji:

Jitka Strnadová, personalistka, TRW Autoelektronika s.r.o.
 
Jiří Beran, D.A.S. pojišťovna právní ochrany

"Co o tom říci? Jdi do toho, moc nepátrej a zkus to! Zažiješ otevřenost, upřímnost, jednoduchost a využitelnost v praxi." (2012)

Jiří Beran, HR manažer D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.

 
APROKS - Dagmar Klímová

"Program předčil moje očekávání. Výjimečný program. Nutil nás neustále přehodnocovat postoje a měnit chování. Bylo zajímavé měření růstu efektivity týmu s probouzením pasivních a umírněním příliš aktivních členů. Bylo mi ctí s vámi spolupracovat. Naprostý respekt a úcta." (2012)

Dagmar Klímová, obchodní manažerka, APROKS spol. s r.o.
 
Pavel Karička, Adron

"Tento leadership je cestou k poznání sebe samého a druhých s tím, že pochopí, co je skutečně hodnotné a správné. Toto uvědomění se děje skrze srdce a pocit." (2012)

Pavel Karička, obchodní ředitel Adron, s. r. o.
 
Michal Háp, Adron

"Pokud bych měl cizímu neznalému člověku vysvětlit synergogické programy, doporučil bych mu je jako dobrý nástroj ke změně. Pokud by se jednalo o mou vlastní firmu, budu mlčet a rovnou klíčové osoby na to pošlu." (2012)

Michal Háp, jednatel Adron, s. r. o.
 
JK-Vaclav Obst (Controller - Marketing Controlling, T-Mobile Czech Republic a.s.)

"I've known Jan for almost ten years and I know that is a great coach/lector. He is always full of energy and positive thinking. Meeting with Jan is always encouraging and always enrich me something new. In addition, Jan is an excellent businessman who can convince the other at his side." (2012)

Václav Obst, Marketing Controlling, T-Mobile Czech Republic a.s.
 
B&J holding - Petr Jančura

"Zajímavý program, který mi do dalšího života otevřel oči." (2012)

Petr Jančura, B&J holding, a.s.
 
Michaela Frayerová, Raiffeisen Bank

"Chceš-li se o sobě něco dovědět, jdi na synergogiku." (2012)

Michaela Frayerová, specialistka Raiffeisen Bank, a. s.
 
Outdoor - Petr Záleský

"Leadership mi pomohl identifikovat se s danou problematikou ve firmě a rozpoznat možná ohrožení. Koncepce je výborná a zábavná v realizaci." (2012)

Petr Záleský, Outdoor Aktivity, Praha
 

"Na první pohled jsem nevěděla, co od programu očekávat. Teď po jeho skončení si myslím, že tento program by měl absolvovat každý. Lidé se tyto věci nemají kde naučit. Je to vynikající nástroj, jak se odnaučit sebeklamu, vnímat své okolí, stanovit si priority a motivovat lidi. Navíc je použitelný nejen ve firemní kultuře, ale dá se velmi dobře využít i v soukromém životě." (2011)

Silvie Pintěrová, manažerka logistiky DACHSER Slovakia, a.s.

"Rozhodně to není jen další školení o manažerských dovednostech, které se absolvuje a po čase jeho přínos vyprchá. Tohle je jedna z nejlepších investic do rozvoje za poslední roky." (2011)

Martina Vávrová, ředitelka zásobování a logistiky RWE, a.s.

"Zažil jsem zkušenost otevírající oči, která nabízí možnost podívat se na sebe očima druhých. Je to zajímavá koncepce, nicméně hlavně tento program jako takový je to, co tuto zkušenost tvoří zajímavou." (2011)

Jan Hadrava, senior manažer PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

 

"Vzdělávání jsem si ještě nikdy tak neužil a neodnesl si toho tolik. Těšil jsem se na každou další aktivitu. „Škola hrou" je zde naplněno jako nikde jinde." (2011)

Jiří Musílek, ředitel společnosti B:POWER Investment, a.s.

"Fascinující zážitek! Nevtíravý svobodný proces, který se vám dostane pod kůži i do hlavy. Něco takového jsem nečekal. Naučil jsem přiznat si problémy, kterým jsem se podvědomě bránil. A odteď už lidi nenechám se jenom vypovídat, ale budu je i skutečně poslouchat. A budu vnímat, jak jsem ostatními vnímán." (2011)

Ondřej Dobruský, manažer helpdesku Unient Communication, a.s.

"Odnáším si hluboký požitek, poznání svých silných a slabých stránek a velkou motivaci s tím něco udělat. Těším se na výsledek právě načaté změny. Nepochybuji o něm. Děkuji za nástroj, který jste mi dali k dispozici." (2011)

Ivana Rösslerová, HRM B:TECH, a.s.

Věřím, že nabízená koncepce mi může pomoci „ošetřit" moje slabé stránky ve vztahu k týmu. Navíc má velkou šanci, že dojde k přenosu do praxe." (2011)

Josef Stehno, obchodní ředitel B:TECH, a.s.

"Program nás učí hledat, co je správné, jak z hlediska cíle, tak i člověka. Má velký vliv na sebepoznání a pochopení svého vlivu na okolí (tým, rodina, atd.). Nabízí výborné a přínosné nápady, zůstává je jen implementovat do praxe." (2011)

Martin Jurášek, manažer logistiky DACHSER Slovakia, a.s.

"Program nabízí originální způsob, jak odbourávat překážky v sebekritickém pohledu na sebe. Učí nás, jak produktivně a pozitivně vnímat kritiku. Učí nás, jak změnit svoje postoje z „kdo je dobrý" na „co je dobré". Program taktéž silně socializuje skupiny lidí, kteří se zúčastnili školení." (2011)

Marek Ondřejčák, obchodní ředitel DACHSER Slovakia, a.s.

"Výborná koncepce. Nabízí sebepoznání skrze získání zpětné vazby od jednotlivých členů týmu. Umožňuje si též uvědomit, na které věci při práci s ostatními v týmu je potřeba se zaměřit a neustále je rozvíjet. Tento program je vynikající možností kromě poznání sebe sama poznat i chování ostatních lidí v týmu." (2011)

Viliam Bobšanský, manažer logistiky DACHSER Slovakia, a.s.
Jaromír Palla, D.A.S. pojišťovna právní ochrany

"Nadstandardní pojaté zamyšlení se nad postoji druhých a vlastní osobou. Velice dobrý program přinášející použitelná doporučení do budoucna. Velmi dobré a zajímavé je, že aktivita je přenesena na účastníky a ne na facilitátora - vede to k velké samostatnosti. Při důsledném dodržování této koncepce se 100% zlepšuje firemní kultura a napomáhá to k větší efektivitě." (2010)

Jaromír Palla, manažer marketingu D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.

 
Tomáš Nejedlo, Business Leaders Forum

"Program vede k pochopení sebe sama, okolních osob, skupin a jejich jednání, čímž vytváří lepší klima v kolektivu. Tím je zvyšována či maximalizována efektivita celého podniku." (2010)

Tomáš Nejedlo, jednatel Business Leaders Forum

 
Renata Sasínová, vedoucí pracovník Arcadis Geotechnika, a.s.

"Velmi dobrá koncepce programu podaná v přesvědčivém duchu. Pokud se nedáme srazit okolím určitě je jedním z řešení, jak najet firmu do správné koleje. Odnáším si chut k iniciativě." (2009)

Renata Sasínová, vedoucí pracovník Arcadis Geotechnika, a.s.
 
Pavel Čáp, Arcadis Geotechnika

"Chceš poznat, jaký jsi, co v sobě máš nebo nemáš, čeho jsi schopen? Pokud toto chceš vědět, a myslíš si, že to uneseš - zúčastni se programu Leadership! Tento program kromě poznání svého já vede též ke zlepšení schopnosti komunikace s kolektivem a v neposlední řadě přináší motivaci do budoucna." (2009)

Pavel Čáp, regionální manažer Arcadis Geotechnika, a. s.

 
Ondřej Hort, vedoucí pracovník Arcadis Geotechnika, a.s.

"Lépe jsem pochopil chování sebe i ostatních a vím, že alespon něco z toho, co jsem se zde naučil budu schopen ve skutečnosti také aplikovat." (2009)

Ondřej Hort, vedoucí pracovník Arcadis Geotechnika, a.s.
 
Lenka Malenková, projektový manažer, Pojišťovna Kooperativa a.s.

"Nejdůležitějším přínosem pro mě je, že jsem zde dostala nezaujatou zpětnou vazbu." (2009)

Lenka Malenková, projektový manažer, Pojišťovna Kooperativa a.s.
 

"Jedná se o ucelený a propracovaný systém, který jde do hloubky. Je to efektivní a užitečný nástroj pro nastartování změn v kultuře vedení lidí s velmi srozumitelnou a měřitelnou metodikou pro management. Děkuji." (2009)

Marta Anna Petrášová, senior kouč, The Coaches
David Böhm, projektový manažer Pojišťovna Kooperativa a.s.

"Odnáším si požitek z otevřené metody, z teorie i z vlastního prožitku. Program vede k sebepoznání a k zamyšlení se o firemní kultuře jako celku. Motivuje ke krokům jak zlepšit své chování." (2009)

David Böhm, projektový manažer Pojišťovna Kooperativa a.s.
 
Zdeněk Šikl, ředitel prodeje Hibernia, s. r. o.

"Jde o zajímavý a ucelený systém, který je možné uplatnit jak v soukromém, tak i profesním životě. Myslím si, že je zajímavou „vstupní bránou" do světa sebepoznání, které je určitě základním předpokladem pro veškeré další činnosti v našich životech." (2009)

Zdeněk Šikl, ředitel prodeje Hibernia, s. r. o.
 
Roman Baran, HR manažer VELUX Česká republika, s. r. o.

"Velice progresivní a věcná koncepce, která ukazuje manažerům správnou cestu tím, že zlepšuje jejich celkové vnímání prostředí ve firmě. Poskytuje vizi, jak posunout sebe samého i svou firmu." (2009)

Roman Baran, manažer prodeje VELUX Česká republika, s. r. o.
 
Jan Konštacký, technický manažer, VELUX Česká republika, s. r. o.

"Věc, která se musí zažít a prožít. Věřím, že sám sobě i svému okolí nyní budu přínosnější. Vidím silný přínos pro praxi a jsem motivován uplatňovat to ve své práci i v osobním životě. Konečně jsem správně pochopil, proč se někteří lidé chovají tak, jak se chovají." (2009)

Jan Konštacký, technický manažer, VELUX Česká republika, s. r. o.
 
Igor Zahrádka, generální ředitel B:TECH, a.s.

"Je to program, který ti může změnit život. Jestli ano nebo ne, to záleží na tobě." (2009)

Igor Zahrádka, generální ředitel B:TECH, a.s.
 
Marek Lát, manažer výroby, B:TECH, a.s.

"Program umožňuje na chvíli se zastavit a zamyslet se o minulosti i své budoucnosti. Vytváří důvěru k jiným pracovníkům a pomáhá lépe vnímat vlastní pocit ze společně dosažených výsledků." (2009)

Marek Lát, manažer výroby, B:TECH, a.s.
 
Petr Mátl, manažer B:TECH, a.s.

"Synergogika znamená otevřenost, zapojení ostatních, přínosy z reflexe i lepšího zacílení a vybudování důvěry vůči ostatním." (2009)

Petr Mátl, manažer B:TECH, a.s.
 
Daniela Sirotková, Arcadis Geotechnika

"Synergogika poskytuje zajímavý a důležitý pohled na sebe sama, je zdrojem pro pochopení jednání jiných lidí, učí efektivní práci s informacemi. Taktéž díky programu člověk získá zpětnou vazbu, která se jindy v běžném pracovním režimu ztrácí." (2009)

Daniela Sirotková, specialistka Arcadis Geotechnika, a. s.

 
Tomáš Potocký, provozní manažer, Hibernia s.r.o.

"Získal jsem jiný pohled a prostředky k tomu, jak vnímat a získávat informace od ostatních. Taky jsem zjistil, že existují i jiné cesty ke spolupráci v týmu." (2009)

Tomáš Potocký, provozní manažer, Hibernia s.r.o.
 
Aleš Kunovjánek

"Podařilo se opět nastolit atmosféru otevřenosti a důvěry. Spolupráce v týmu byla bezvadná. Objevil jsem, že je možné se mnohem intenzivněji zabývat mými spolupracovníky. Získal jsem prostor pro stanovení závěrů a cílů pro změny v osobním životě i fungování firmy." (2009)

Aleš Kunovjánek, specialista Arcadis Geotechnika, a. s.

 
Helena Rubišarová, Arcadis Geotechnika

"Je to program vhodný k rozvoji osobnosti. Hlavní výhodou jsou téměř objektivní zpětné vazby od lidí, se kterými spolupracuji. Důležitost vidění se cizíma očima je nedocenitelná a člověku ochotnému naslouchat ohromně pomůže. Vývoj osobnosti to neuvěřitelně posune. Dál je to ale na dotyčné osobě a její ochotě ke změně. A asi i její síle si plánované změny prosadit." (2009)

Helena Rubišarová, regionální manažerka Arcadis Geotechnika, a. s.

 
Dušan Kubíček, projektový manažer VELUX Česká republika, s. r. o.

"Při porovnání s podobnými školeními na první pohled podobný styl, ale později se program dostává na vyšší úroveň uvěřitelnosti. Ve srovnání s podobnými programy cítím, že přínos tohoto je vyšší." (2009)

Dušan Kubíček, projektový manažer VELUX Česká republika, s. r. o.
 
Ivana Velčovská, projektová manažerka VELUX Česká republika, s. r. o.

"Nic z toho, co tady zaznělo, nebylo nepřínosné. Program má v sobě hybnou sílu změny a pokroku." (2009)

Ivana Velčovská, projektová manažerka VELUX Česká republika, s. r. o.
 
Šárka Záleská, office manažer SIG COMBIBLOCK, s.r.o.

"Program nabízí efektivní, měřitelnou, srozumitelnou, použitelnou, zajímavou, jasnou a zacílenou koncepci. Nejdůležitější pro mě bylo slyšet, co si o mém chování myslí ostatní, a že jej dokážou přesně pojmenovat. Díky programu jsem získala nástroj k tomu, abych zlepšila svoje chování a byla přínosem pro tým." (2009)

Šárka Záleská, office manažer, SIG COMBIBLOCK, s.r.o.
 

"Geniální obchodní koncepce. Princip mřížky pomáhá lépe pochopit chování, motivace, jednání sebe i druhých - super." (2009)

Ladislav Habasko, šéfinstruktor Adventura teambuilding
Jiří Tlamsa, Arcadis Geotechnika

"Program mi pomohl správně popsat a poznat své chování a chování lidí kolem mne. Umožňuje mi zjistit své špatné vlastnosti a uvědomit si, že jejich zlepšení bude ku prospěchu výsledku celého týmu i mého pocitu z práce. Umožňuje mi poznat, jak mě vidí ostatní spolupracovníci. Celkově ukazuje, jak by měla fungovat týmová práce a co správné týmové práci může vadit. Umožňuje zlepšit moje schopnosti prezentovat druhým mé poznatky i od druhých získat informace." (2009)

Jiří Tlamsa, specialista Arcadis Geotechnika, a. s.
 
Dana Havlová, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Leadership mi nastolil zrcadlo, které nikde jinde nemám. Osvětlil mi prakticky styly chování, mohla jsem si tady vyzkoušet změnit své chování a hned jsem měla od kolegů zpětnou vazbu, jak to přijímají. Prakticky jsem si vyzkoušela přínos zacílení a reflexe v týmové práci." (2008)

Dana Havlová, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 
Lena Marková, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Leadership program mi pomohl zjistit, jak působím na své kolegy a spolupracovníky a co je negativního v mém přístupu při plnění nejrůznějších činností. To, co jsem pokládala za zdravý přístup jsme musela přehodnotit a dnes už vím, že u mě musí nastat změna." (2008)

Lena Marková, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 
VELUX - Yvonna Kratochvílová

"Tato zkušenost mi hodně ukázala, hlavně rozvoj našeho reálného manažerského týmu byl opravdu výborný a měl konkrétní dopad na naši spolupráci. Synergogika je cenná v tom, že ukazuje, co změnit a dává zároveň i návod jak. Přitom ke všemu klade měřitelná kritéria, což v podobných programech nebývá obvyklé." (2008)

Yvonna Kratochvílová, HR manažerka, VELUX Česká republika, s.r.o.
 
Monika Božanská, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Seminář analyzuje chování a jednání lidí, které jsou jim přirozené a dělají je automaticky bez toho, že by je uměli ovlivnit. Prospěšný je hlavně z důvodu toho, že si to účastník uvědomí a vědomě může ovlivnit svoje postoje k partnerům - pracovním i privátním." (2007)

Monika Božanská, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 
Martin Toman, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Získal jsem nástroj k tomu, jak vést lidi a co proto osobně mohu udělat, aby bylo dosaženo vynikajícího výsledku týmu i jedince." (2007)

Martin Toman, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 
Jiří Staněk, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Ač jsem to vše teoreticky znal, zapomněl jsem to aplikovat. Po zpětné vazdě si to budu uvědomovat v praxi." (2006)

Jiří Staněk, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 

"Seminář mi přinesl sebepoznání, pochopení proč to tak je a naznačil cestu ke změně. Bylo to stoprocentně prospěšné." (2005)

 

Zbyněk Blažek, ředitel oddělení klíčových klientů, Mafra a.s.
Petr Hendrych, vedoucí prodeje divize Stavba, Berner spol. s.r.o.

"Z Leadership semináře jsem si odnesl více než jsem očekával. Zjistil jsem, jak působím na okolí i co dělat, abych efektivněji vedl lidi ve svém týmu." (2005)

Petr Hendrych, vedoucí prodeje divize Stavba, Berner spol. s.r.o.
 

"Získal jsem velmi netradiční formou obrovské penzum zkušeností a poznatků. Objevil jsem otevřenost jako podmínku rozvoje a naučil se dávat prostor názorům druhých." (2005)

Ing. Petr Vavřík, manažer prodeje, Karlovarská Korunní s.r.o.
Jitka Roubalová, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Získala jsem pohled na sebe sama, jak mě vidí kolegové a podřízení a co ještě mohu na sobě zlepšovat." (2005)

Jitka Roubalová, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 
Pavel Janoušek, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Je spousta možností, jakým způsobem se jednotlivec chová a jedná při vedení týmu spolupracovníků a zde je možné tomu porozumět a rozpoznat zdravé a správné." (2005)

Pavel Janoušek, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 
Alena Boňátová, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Seminář mě osvítil, chápu, jak mě vidí ostatní. Naučil mně ovládnout se, potlačit své přirozené chování a přemýšlet nad tím, jak se v dané situaci chovám. Také jsem již schopná lépe odhadnout chování svých podřízených, kolegů a šéfů." (2005)

Alena Boňátová, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 
Petr Křiklan, manažer marketingu GLOBUS, k.s.

"Poznáte svůj osobní styl a nástroje, jak měnit nejen sebe k dosažení zdravého stylu, ale i jak ovlivňovat a motivovat členy svého týmu pro nastavení procesů, a tím získání maximální efektivity v fungování celé organizace, ve které působíte." (2005)

Petr Křiklan, manažer marketingu GLOBUS, k.s.
 
Miroslav Motrinec, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.

"Leadership seminář je možnost naučit se správně rozpoznat lidský potenciál a používat všechny druhy hodnocení. Je to skutečné zrcadlo vašeho chování a jednání." (2005)

Miroslav Motrinec, vedoucí pracovník Globus ČR, k.s.
 
Martin Lerch, manažer provozu, Globus ČR, k.s.

"Zjistil jsem a ujasnil si, v čem se můžu zlepšit a kde mám rezervy při vedení lidí a komunikaci v týmech. Poprvé v životě jsem zažil tu úžasnou věc, kdy téměř hodinu v tichosti poslouchám, co si o mě druzí myslí, jaké mám kladné i záporné vlastnosti Naučil jsem se lépe komunikovat, spolupracovat v týmu, lépe jednat se svými podřízenými a kolegy." (2005)

Martin Lerch, manažer provozu, Globus ČR, k.s.
 

"Díky. Pomohli jste mi. Vím, co chci změnit (cíl), jak na to (cesta) a jak to kontrolovat (hodnocení)." (2004)

Ing. Vladimír Fichtner, jednatel, Fichtner s.r.o.

"Odnesl jsem si stoprocentně prospěšné utvrzení, kam se chci ubírat v přístupu k vedení lidí." (2004)

Jan Čermák, manažer prodeje, Globus ČR, k.s.

"Leaderhip seminář mi rozšířil škálu poznání metod diagnostiky a možnosti změn osobnostních a týmových stylů chování. Díky." (2004)

Ing. Jan Decker, CSc., člen představenstva akademické rady Newton College a.s.

 

"Přijel jsem, abych rozpoznal svůj styů vedení a našel potencionální cestu ke zlepšení. Mé očekávání se zcela naplnilo a vím, že se změnami musím začít sám u sebe." (2004)

Petr Roháček, manažer útvaru ČEZ, a.s.

"Výborný seminář - poučný, ne nudný, hodně týmové práce. Intenzivní a objevná zkušenost." (2004)

Libor Tomáš, ředitel divize, Globus ČR, k.s.

"Udělal jsem si jasno, jak působí mé chování v týmu na ostatní kolegy a na čem musím zapracovat, abych byl více prospěšný." (2004)

Jan Hudák, oblastní vedoucí prodeje, Berner spol.s r.o

 

"Zažil jsem velmi profesionální výkon lektora a odnesl si další z pohledů, které se dají využít pro lepší určení týmových rolí a pro komunikaci se zaměstnanci. Uvědomil jsem si, že pro dosažení maximálního výkonu a pohody je klíčový můj přístup ke spolupracovníkům." (2004)

Jakub Šrám, ředitel, OMNICARE CLINICAL RESEARCH s.r.o.

"Seminář byl dobře a profesionálně připraven. Odnesl jsem si potvrzení svých slabin a nástroj na jejich odstranění, osvojil jsme si nástroje pro efektivnější týmovou práci. Profesí "vzdělávač" bývám k podobným akcím apriori kritcký - zde nemám žádnou výhradu." (2004)

Ing. Milan Štolba, manažer vzdělávání, Český Telecom a.s.
Lukáš Vyhnal, ředitel marketu, Globus ČR, k.s.

"Zamyšlení nad sebou mě osobně velmi překvapilo, ale co je hlavní, vrátilo mi chut pracovat na sobě a pro tutu firmu. Těším se až tímto programem projdou moji kolegové. Díky za procitnutí." (2004)

Lukáš Vyhnal, ředitel marketu Globus ČR, k.s.
 
Ema Pellarová, projektová manažerka Globus ČR k.s.

"Leadership program mi dal velmi přínosný náhled na sebe sama a na to, jak pracuji v týmu." (2004)

Ema Pellarová, projektová manažerka Globus ČR k.s.

 

 
David Jech - ředitel hypermarketu Globus

"Je dobré zjistit, jak mě vidí kolegové, jak hodnotím sám sebe a jaké mám nástroje pro dosažení změn svého chování. Čím více lidí to absolvuje, tím lépe bude firma využívat svých zdrojů, lidem se bude lépe komunikovat a projeví se to na výsledcích." (2004)

David Jech, ředitel hypermarketu, Globus ČR, k.s.
 

"Pro mě byl Leadership seminář velmi prospěšný. Opět jsem si ujasnila, jaké postoje mi brání být úspěšnější a průraznější. Ted je to na mě!" (2003)

Jarka Staňková, personální manažerka, Berner spol. s r.o.

"Jsem zase o krok dál. Myslím, že mi absolvování semináře prospělo a dalo mi dobré podněty. Lektor problematice rozumí a dokáže ji dobře předat účastníkům." (2003)

Vladimír Beran, manažer logistiky, Bosch Diesel s.r.o.

"Jsem rád, že jsem se mohl tohoto semináře zůčastnit, nebot mi pomohl vytvořit si obrázek o sobě samém a napomohl mi určit směr pro další průběh mé kariéry." (2003)

Richard Dytrych, vedoucí výroby a údržby ve společnosti Thimm Obaly k.s.

"Otevřelo mi to oči, dodalo chut a potřebu něco změnit, ukázalo cestu ke zlepšení. Stálo to za to!" (2003)

Jaroslav Vosmík, ředitel provozu, Globus ČR, k.s.

"Tento seminář je výborným tréninkem a impulsem k osobnímu i firemnímu rozvoji. Dává možnost pochopení vztahů mezi zdroji a výsledky.Rozvíjí sebereflexi a využívání pozitivní energie z konfliktů." (2003)

Luděk Thomayer, ředitel marketu, Globus ČR, k.s.
Peter Bínovský, člen představenstva Johns Manville, a.s.

"Jsou to úplně nové informace, které mi umožní lepší osobní rozvoj a věřím, že tím i spolupráci v rámci firmy. Jsem spokojený, protože se lépe poznám a naučil jsem se techniky, které mi umožní lépe poznat druhé." (2003)

Peter Bínovský, člen představenstva Johns Manville, a.s.
 
Vilém Zlamal, ředitel marketu, Globus ČR k.s.

"Nejobjektivnější zrcadlo, do kterého jsem se díval. Dokonale jsem odhadl slabiny a otevřel si oblasti k zlepšení." (2003)

Vilém Zlamal, ředitel marketu, Globus ČR, k.s.
 
Petr Kronika, produktový manažer, Berner

"Tento seminář mi pomohl nalézt nebo připomenout některé mé nedostatky a přiměl mě formulovat návrhy na zlepšení. Je to nejlepší program, se kterým jsem se doposud setkal. Pomohl mi pochopit moje chování i chování jiných i jejich důvody." (2003)

Petr Kronika, produktový manažer, Berner s. r. o.
 
František Sabo, manažer pro inovace Johns Manville, a.s.

"Seminář byl pro mě osobně velmi prospěšný a může ovlivnit můj další rozvoj. Naučil jsem se při řešení kofliktů nejprve vyslechnout argumenty druhé strany. Taky mi jasně ukázal rozdíl mezi mým vlastním hodnocením a realitou. Dal mi zpětnou vazbu a cíl, co je potřebné změnit, aby jsem i pro ostatní byl takový, jaký si myslím, že jsem." (2003)

František Sabo, manažer pro inovace Johns Manville, a.s.
 
Miloš Paldan, manažer Johns Manville Slovakia, a.s.

"Dozvěděl jsem se o sobě věci, které jsem se už dávno toužil dozvědět." (2003)

Miloš Paldan, manažer Johns Manville Slovakia, a.s.
 
Rudolf Hruboň, produktový manažer, Berner spol. s r.o.

"Seminář byl celkově lepší, než jsem předem očekával = cítil jsem zaměření na praxi namísto suché teorie." (2002)

Rudolf Hruboň, produktový manažer, Berner spol. s r.o.
 

"Celkově byl pro mne seminář velmi přínosný, především na úrovni sebepoznání a poznání firemní kultury." (2002)

Jan Pšenička, vedoucího oddělení nákupu, Pivovary Staropramen s.r.o.
Jiří Lhoťan, finanční ředitel Berner spol. s r.o.

"Beze zbytku jsem si splnil to, co jsem očekával. Zažil jsem odstranění sebeklamu, naučil se naslouchat a řešit konflikty. Vzal jsem si jasné poučení, že hodnocení tady-a-ted má nejvyšší účinnost. Musím to aplikovat." (2002)

Jiří Lhoťan, finanční ředitel Berner spol. s r.o.
 
Bosch - Jiří Böhm

"Leaderhip program mi umožnil pochopit, jak zkvalitnit tým, který vedu, a zvýšit jeho efektivitu." (2001)

Jiří Böhm, vedoucí divize, Bosch odbytová spol. s r.o.
 
Workshop mi ukázal nový pohled a konfrontoval se zajetými zvyklostmi. Užitečný pro život i práci. Dobrá zpětná vazba k návykům a zároveň podpora pro změnu.
PaedDr. Olga Medlíková, lektorka

"Seminář mi pomohl získat velmi důležité informace o tom, jak mne vidí okolí. Pokusil jsem se pojmenovat si způsoby zavádění změn mého chování a naučil jsem se kontrolovat vliv vlastní hyperaktivity na aktivitu ostatních." (2000)

Ing. Antonín Růžička, manažer automobilové diagnostiky, Robert Bosch odbytová s. r. o.

 

Ing. Pavel Humeš, finanční ředitel Thimm Obaly, k.s.

"Konečně program, který mi konkrétně ukázal, čím se mám řídit. Odnáším si zkušenost s pochopením svého chování, mám cíl a vím jak na to." (2000)

Ing. Pavel Humeš, finanční ředitel Thimm Obaly, k.s.
 
Eva Zahrádková-Mohauptová

"Konečně seminář, kde lidé pracují opravdu na sobě a zrcadlí si, jací jsou." (2000)

Eva Zahrádková-Mohauptová, konzultant a kouč
 
Ing. Luboš Marek, manažer prodeje Cembrit CZ a.s.

"Ještě jednou děkuji za Leadership seminář - zpočátku jsem byl trochu skeptický, ale bylo to opravdu dobré." (2000)

Ing. Luboš Marek, manažer prodeje, Cembrit CZ, a.s.
 

"Za hlavní výhodu Leadership programu považuji kvantifikaci a popis jinak abstraktních jevů. Ve mně osobně vyvolal minimálně odhodlání ke změně." (1999)

Marián Jančík, ředitel, Tatralog s.r.o.
Jaroslav Lossman, regionální vedoucí Arcadis Geotechnika, a. s.

"Díky programu se člověk naučí dobře používat zpětnou vazbu."

Jaroslav Lossman, regionální vedoucí Arcadis Geotechnika, a. s.
 
Michal Kvarda, projektový manažer Arcadis Geotechnika, a. s.

"Prospěšný program pro získání vztahových dovedností, zejména pro použití ve firmách, nicméně použitelných i jinde (rodina apod.). Nabízí trénink týmových činností a uvědomění si své role v týmu."

Michal Kvarda, projektový manažer Arcadis Geotechnika, a. s.
 
Stanislav Svoboda, manažer controllingu D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.

"Program nabízí výbornou zpětnou vazbu."

Stanislav Svoboda, manažer controllingu D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.
 
Martin Šindelář, Arcadis Geotechnika

"Stoprocentně přínosný program vedoucí k sebepoznání a rozpoznání svých chyb. Učí týmové spolupráci, orientaci v složitějších situacích a nacházení řešení."

Martin Šindelář, specialista Arcadis Geotechnik, a. s.

 
Jana Sedláčková, VELUX

"Leadership program jde do hloubky, podporuje otevřenost a nezaujatý náhled. Odbourává ego. Vyzdvihuje na povrch otázku "co je nejlepší" pro tým oproti "kdo je nejlepší" v týmu. Odhalí stránky v chování osobnosti, které nejsou nebo nechtějí být viděny, a tím umožní tyto stránky rozvinout nebo potlačit. Program vede k nastavení zdravé firemní kultury. Taktéž se mi velice líbila práce v týmech, kde bylo krásně vidět, jak se jednotliví členové postupem času profilovali a otevírali ostatním - byl to úžasný posun. Tímto chci říct DĚKUJI za úžasné chvíle."

Jana Sedláčková, manažerka VELUX Česká republika, s. r. o.

 
Pavel Běhal, SANOFI-AVENTIS

"Synergogiku považuji za velmi efektivní. Donutí člověka "šáhnout si na dno", což považuji za velmi cenné pro svůj další rozvoj - nejen v pracovním, ale i osobním životě. Uvědomil jsem si, že zpětná vazba je klíčem ke změně a že je potřeba nebrat ji na lehkou váhu."

Pavel Běhal, obchodní manažer SANOFI-AVENTIS, s. r. o.

 
Martin Masár, VELUX

"Tato koncepce formuluje obecně podvědomě cítěné pravdy do jasného modelu. Pochopitelné definice, zajímavý průběh celého samotného procesu. Zlepšuje vnímání reakcí na vlastní chování i na chování lidí kolem nás. Jasně definuje cíle a je velice užitečným výstupem pro další život."

Martin Masár, manažer VELUX Česká republika, s. r. o.

 
Jindřich Velhuda, SANOFI-AVENTIS

"Synergogika je vynikající metoda týmové práce vedoucí k daleko většímu posunu než klasické školení. Celkově velká interaktivnost programu, získání zpětné vazby, skvělé využití v praxi. Program měl přínos jak pro mě osobně, tak i pro celý můj tým. Facilitátor byl jeden z nejlepších, jaké jsem kdy zažil."

Jindřich Velhuda, manažer prodeje SANOFI-AVENTIS, s. r. o.

 
Eva Grieszlová, D.A.S. pojišťovna právní ochrany

"Celým programem jsem byla opravdu příjemně překvapena. Program má "hlavu a patu", logiku, líbí se mi. Budu více přemýšlet nad tím, jak pozitivně či negativně může mé chování ovlivňovat ostatní. Nyní budu mít možnost lépe odhadnout ostatní lidi, a tedy přizpůsobit vhodně formu mého chování k nim."

Eva Grieszlová, manažerka marketingu D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.

 
Michal Hartman, Arcadis Geotechnika

"Program dává nástroje pro prosazování a zavádění změn. Je to dobrá možnost k poznání sebe sama a ke zvyšování efektivity výkonu a přijímání změn."

Michal Hartman, specialista Arcadis Geotechnika, a. s.

 
Petr Vlček, Arcadis Geotechnika

"Díky programu jsem se naučil chápat působení svého chování na své okolí a taky podívat se na sebe skutečně z odstupu. Program nabízí netradiční metodu poznávání lidí, vztahů a procesů mezi lidmi, zvláště s ohledem na pracoviště."

Petr Vlček, specialista Arcadis Geotechnika, a. s.

 
Jana Šebelová, Arcadis Geotechnika

"Z programu jsem si odnesla zpětnou vazbu na sebe sama - zrcadlo. Taky jsem se dozvěděla, jak lépe fungovat ve firmě a týmu a celkově jak se zdokonalovat."

Jana Šebelová, specialistka Arcadis Geotechnika, a. s.

 
Ondřej Hort, Arcadis Geotechnika

"Pokud je člověk alespoň trochu otevřený a má pocit, že chce a může změnit své pracovní chování, pak zde pochopí vztahy v týmu a pozná více svůj styl chování."

Ondřej Hort, specialista Arcadis Geotechnika, a. s.

 

 
Vladimír Hanák, Energetické opravny

"Program nabízí nové zkušenosti a pohled z jiné perspektivy. Tomu, kdo má předpoklady pro vedení lidí, program umožňuje posun v lepším zacílení a vyšší efektivitě, přičemž tomu, kdo vlohy pro vedení lidí nemá, alespoň řekne, jak příliš neškodit."

Vladimír Hanák, člen představenstva a finanční ředitel Energetické opravny, a. s.

 
Josef Bárta, ČSOB

"Programy ukazují koncepční styl vedený osobnostmi s velkou morální a etickou kvalitou, kteří jsou kdykoli k dispozici, s ochotou naslouchat, komunikovat a pomáhat. 100% doporučuji."

Josef Bárta, regionální manažer ČSOB, a. s.

 
Jiří Rout, Arcadis Geotechnika

"Program mě donutil zamyslet se nad způsoby a dopady mého jednání. Uvědomil jsem si, resp. jsem si připomenul rozdíl mezi reálných chováním a tím, co považuji za "správné". Naučil jsem se podívat se na sebe a své chování zvnějšku, z odstupu. Přemýšlím více o příčinách svého jednání a v rámci možností se snažím odstraňovat některé zažité styly chování, se kterými nejsem vnitřně spokojen."

Jiří Rout, specialista Arcadis Geotechnika, a. s.

 
Michal Sobota, SANOFI-AVENTIS

"Koncepce programu je postavena na převážně týmové spolupráci, což je hodně dobré, protože se spoustou situací jsme se museli zvládnout poprat nějak sami a tím se učili efektivní spolupráci. Pozitivní taktéž bylo, že jsem se zpětně podíval na svůj styl vedení a zjistil jsem, že jsou věci, které lze změnit."

Michal Sobota, manažer prodeje SANOFI-AVENTIS, s. r. o.

 
Luděk Fencl, Energické opravny

"Profesionálně odvedený program umožňující lepší cílení díky zpětné vazbě, zlepšení orientace na vstupy a taktéž zlepšení týmové komunikace."

Luděk Fencl, obchodní ředitel Energetické opravny, a. s.

 
Lenka Hejduková, PricewaterhouseCoopers Audit

"Jasný a srozumitelný koncept programu, během kterého dochází k uvědomění a také ke změně v náhledu na práci a spolupráci s ostatními. Líbí se mi flexibilita použití získaných znalostí a dovedností - využitelnost jak individuálně, tak pro týmovou práci."

Lenka Hejduková, ředitelka PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

 
Eva Jarošová

"Program byl skutečně přínosný. Potvrdilo to mé kvality a upozornilo otevřeně na zápory, na kterých mohu pracovat. Dnes vím, že mohu vytěžit z konfliktu mnohem více, přinese to větší efektivitu a posune obě strany. Doporučuji všem, kteří vykonávají manažerskou práci."

Eva Jarošová, Plzeň


 
Jan Klouda, DACHSER Czech Republic

"Jedna z velmi přístupných metod zlepšování efektivity řízení. Oceňuji profesionální přístup facilitátora."

Jan Klouda, manažer DACHSER Czech Republic a. s.

 
Tomáš Kos, DACHSER Czech Republic

"Manažerská mřížka je dobře propracovaná koncepce s podloženou argumentací. Uvědomil jsem si díky ní rezervy a chyby, které by v pracovním týmu nikdy nezazněly. Díky tomu je používání reflexe účinnější."

Tomáš Kos, regionální manažer DACHSER Czech Republic a. s.

 
Michael Rada, SGL
"Rázem je po neklidu, když se vzděláš na Leadershipu."
Michael Rada, manažer SUMISHO GLOBAL LOGISTICS EUROPE, GmbH
 
JK-Petr Šopík, Walmark
"Program mě mile překvapil novým přístupem k učení. Sdílení názorů a otevřenost mezi účastníky, kterou koncepce zajistila, byla nevídaná."
Petr Šopík, Specialista vzdělávání a rozvoje, Walmark a.s.
 
JK-Lukáš Dekař, WS International
"V programu můžete poznat sami sebe, aniž byste k tomu byli nuceni. Máte možnost přiučit se novým věcem vlastní aktivitou a zkoumáním."
Lukáš Dekař, manažer WS International a. s.
 
JK-Iva Skalická, BoutiqueHotels
"Ráda jsem zažila program Leadership. Je důležité se na program připravit, v průběhu dávat pozor a spolupracovat."
Iva Skalická, obchodní manažerka Boutique Hotels, Plzeň
 
JK-Adina Sládková (jednatelka a fotografka, Virtual creative s.r.o.)
"Na jaře 2009 jsem se účastnila semináře Umění sebeprezentace. Kromě poutavé přednášky seminář obsahoval spoustu zajímavých modelových situací - cvičení, kde se poodhalila místa, ve kterých si nejsem úplně jistá. Známé rčení - Těžko na cvičišti, lehce na bojišti se mi potvrdilo a navíc vše probíhalo odlehčenou a zábavnou formou. Janovo semináře vřele doporučuji!!"
Adina Sládková, jednatelka a fotografka, Virtual creative s.r.o.
 
JK-Jan Kadlec (Assistant Director of HR, InterContinental Prague)
"Tímto potvrzujeme, že pro naši společnost WIC Prague s.r.o. (hotel InterContinental Prague) zrealizoval Ing. Jan Korbel trénink pro zaměstnance Front Office (recepce, Concierge) a FB (restaurace, bar, room service) zaměřený na zvládání krizových situací a řešení reklamací našich hostů.
...
Spolupráci s Ing. J. Korbelem hodnotíme velmi pozitivně ...
...
Díky tomuto velmi profesionálnímu přístupu i kladnému ohlasu ze strany účastníků bych neváhal doporučit Ing. Jana Korbela ...

..."

Jan Kadlec, HR specialista, InterContinental Prague
 
JK-Zuzana Varmužová (Training manager, Radisson Blu Alcron hotel)
"Kurz prezentačních dovedností, který jsem absolvovala u pana Korbela, pro mě znamenal zásadní změnu a posun v mé dosavadní práci. Nejvíce jsem ocenila to, jakým způsobem byl kurz veden. Videotrénink spolu s profesionálně vedenou skupinovou diskuzí a možností získání zpětné vazby nejen od lektora byl velmi inspirativní a hlavně efektivní! Proto, když jsem před nedávnem hledala vhodného lektora komunikačních dovedností, neváhala jsem ani minutu."
Zuzana Varmužová, manažerka, Radisson Blu Alcron hotel
 
CSQ - Kristýna Kozáková
"Moje obava z amerického stylu se nestala skutečností. Díky."
Kristýna Kozáková, Česká společnost pro jakost
 
CSQ - Petr Koten
"Synergogika je propracovaný systém, jak si uvědomovat a upevňovat zdravou firemní kulturu s předpokladem trvalého fungování firmy."
Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost
 
B&J holding - Veronika Netolická
"Synergogika je nápadítá, vtáhne do děje, hravá a přesto střízlivým způsobem donutí se zamyslet."
Veronika Netolická, B&J holding, a.s.
 
B&J holding - Karel Zavřel
"Klade důraz na sebepoznání, které je důležitým prvkem firemní kultury."
Karel Zavřel, B&J holding, a.s.
 
CSQ - Jan Vladyka
"Pochopil jsem, proč program trvá 4 dny. V kratším čase nelze dospět k sebepoznání."
Jan Vladyka, Česká společnost pro jakost
 
OBI - Miroslav Pohůnek
"Leadership byl zajímavý, věcný, záživný, ale náročný na pozornost."
Miroslav Pohůnek, ředitel marketu OBI Česká republika, s.r.o.
 
OBI - Jaromír Pávek
"Manažerský seminář o vedení lidí předčil moje očekávání. Kategorizace stylů chování lidí byla zajímavá zkušenost. Ovlivnilo mne zjištění vlastních rezerv a chyb."
Jaromír Pávek, finanční ředitel OBI Česká republika, s. r. o.
 
Berner - Jiří Benák
"Leadership je velmi pozitivní a přínosný seminář."
Jiří Benák, obchodní ředitel Berner spol. s r.o.
 
Česlog - Jitka Majerová
"Program mi přinesl vysvětlení mnoha mnou si nevyřčených otázek a pomohl naznačením směru, kterým by bylo prospěšné se ubírat a kterým se budu ubírat ráda."
Jitka Majerová, finanční ředitelka, Česlog s.r.o.
 
LCS Softprofes - Jan Novotný
"Leadership hodnotím velmi kladně a určitě jsem si odnesl hodně závěrů, které hodlám nebo jsem již použil v praxi."
Jan Novotný, ředitel společnosti, LCS Softprofes a.s.
 
CSQ - Romana Hofmanová
"Úžasná koncepce, která donutí člověka se nad sebou i svým okolím zamyslet v úplně jiných souvislostech a z jiné perspektivy. Vyvolá v člověku touhu iniciovat změny. Na jejím základě si člověk uvědomí, co je zdravá firemní kultura, nastaví mu zrcadlo a způsobí, že člověk chce v započaté činnosti pokračovat."
Romana Hofmanová, Česká společnost pro jakost
 
Celestica - Josef Šindelka
"Přínos semináře vidím nejen v tom, že jsem poznal teorii, ale zažil jsem to! Kolegové mi nastavili zrcadlo a otevřeně popsali moje slabiny, o kterých jsem věděl, ale nikdy mi to nedokázal nikdo říct. Dosud jsem nečetl knihu na podobné téma jako „Nástroj ke změně", která by tak jasně, výstižně a bez „zbytečné omáčky" šla přímo k jádru věci."
Josef Šindelka, personální manažer, Celestica CR s.r.o.
 
Globus - Karl-Josef Ochs
"Není to jistě jediný koncept, jak na sobě pracovat. A určitě je důležité pro svůj rozvoj něco dělat. Já jsem první synergogický manažerský seminář absolvoval už před více než 15 lety. Po něm jsem se účastnil i řady jiných vzdělávacích programů a většina mi jich vymizela z paměti. Jen na tohle jsem nikdy nezapomněl. Má první rekce na zpětnou vazbu, kterou jsem tehdy dostal, byla ve stylu - to není pravda. S pocitem, že kolegové v týmu se mýlili a já nejsem takový, jak mne popsali, jsem plakáty ze semináře spálil. Teprve časem jsem tento podnět vzal opravdu za svůj a dnes mohu říci, že mé další manažerské působení by bez tohoto poučení a změny, kterou jsem udělat, dopadlo úplně jinak a já bych dnes nebyl tam kde jsem. Naše firma dlouhodobě používá synergogiku jako nástroj pro rozvoj vztahů mezi lidmi, protože jsme si ověřili jeho účinnost."
Karl-Josef Ochs, člen představenstva Globus ČR, k.s.
 
Bosch - Antonín Růžička
"Leadership mi pomohl získat velmi důležité informace o tom, jak mě vidí mé okolí.."
Antonín Růžička, vedoucí divize, Bosch odbytová spol. s r.o.
 
Česlog - Jan Mrkva 2
"Na programu jsem sám přišel na to, co opravdu jsem a co chci zlepšit. V reálném životě by mi to asi nedošlo.."
Jan Mrkva, manažer, Česlog s.r.o.
 
Dostal jsem upřímnou zpětnou vazbu a podněty ke změně. Lépe jsem poznal jiné typy lidí i sám sebe.
Leoš Šimáně, vedoucí nových projektů, TRW Autoelektronika, s.r.o.
Program pro mě byl stoprocentně prospěšný. Uvědomila jsem si, jak mé chování vnímají ostatní, a dostala jsem zpětnou vazbu, co zlepšit, abych se posunula.
Lucie Šustrová, jednatelka, Etiam invest s.r.o.
Objevila jsem v sobě styl, který mě charakterizuje. Na základě této charakteristiky jsem schopna přistupovat k ostatním lidem jinak, chovat se jinak ve sporných situacích. Díky tomu byla práce v týmu úžasným a přínosným zážitkem. Program rozhodně zvedl produktivitu našeho týmu a řadu věcí určitě aplikuji i do chodu našeho reálného týmu v práci. Vše probíhalo zábavnou a přitom poučnou formou, při reálných a praktických úkolech, které musí jednotlivé týmy řešit. Není to pouze sezení, poslouchání a poznamenávání si faktů. Není to prostě nuda a je to 100% využitelné v praxi.
Facilitátor je pohodový chlap a člověk, co ví, o čem mluví, a celý program vedl zábavně a zodpovědně. Program s tímto facilitátorem bych si klidně ráda zopakovala 
Stanislava Černušková, specialista marketingové agentury Levron
Dozvěděla jsem se o sobě obrovské množství informací, které jsem schopna a chci využít v osobním i profesním životě. Skvělá zpětná vazba po celou dobu. Výborné volené aktivity! Naprosto skvělý facilitátor a kouč! Žádná výhrada, byl skvěle připraven!!! Aplikace výstupů z programu rozhodně zvýší produktivitu týmu, který vedu.
Byla to velice přínosná akce s přesahem do osobního i profesního života, pod vedením vynikajícího, vysoce fundovaného a skvěle připraveného lektora! Výborný byl i výběr aktivit pro podporu týmu a práce v týmu. Velký prostor pro osobní rozvoj. Děkuji za skvěle připravenou akci!
Pavlína Fulnečková, lektorka, Slezská univerzita v Opavě
Super facilitátor. Workshop zcela naplnil má očekávání a to díky perfektnímu facilitátorovi a propracovanému nastavení programu, jehož výstupy mají velmi výrazné využití v praxi. Jedna z nejlepších vzdělávacích akcí, kterou jsem kdy absolvoval. Už v průběhu kurzu je patrný posun a seberozvoj, který je velmi dobře využitelný v praxi.
Stanislav Rojík, asistent, Vysoká škola polytechnická Jihlava
Pro mě bylo důležité zjištění, jak jsem schopná fungovat v týmu a co bych měla vylepšit pro svou vyšší efektivitu činností, které dělám. Důležité bylo zjištění mých slabých a silných stránek při týmové práci. Do budoucna mám motivaci pro další rozvoj svůj i firmy, a to s lepším využitím dostupných zdrojů. Facilitátor dokázal vše dobře vysvětlit a nadchnout pro dané úkoly, což mi kvalitu mé sebereflexe ještě posílilo. Z interakcí a reflexí si lidé v našem týmu uvědomili, jak jednají a jaký to má dopad na produktivitu týmu, a co by měli zlepšit, aby produktivita byla ještě lepší.
Martina Procházková, finanční specialistka OVB
Pro mě bylo cenné získání objektivních postřehů od ostatních, což nám pomůže v další práci. A díky získání cenných informací o chování lidí, toto jistě využiju ve své obchodnické praxi. Je to účinný program pro jednání s lidmi a spolupráci v týmu.
Michal Švach, obchodník APRO Silesia
Dostalo se mi i informací, které jsem neočekával a určitě to zvýší produktivitu mé práce. Děkuji.
Petr Bařina, finanční poradce Partners
Dostalo se mi mnoha nových poznatků využitelných jak v praxi, tak v životě. Sebereflexe a hodnocení od ostatních mi napomohlo změnit pohled na sebe a na mé nedostatky z pohledu ostatních účastníků. Absolvování programu se jistě projeví na zvýšení efektivity činností, které cíleně dělám. Kurz pomáhá prohloubit týmovou spolupráci a předcházet případným neshodám. A tím zvyšuje produktivitu získání užitečných informací a jejich využití v praxi na následných příkladech.
Lukáš Machala, student OPF
Workshop byl velmi prospěšný hlavně díky praktickému procvičení teoretických poznatků na konkrétních úkolech, za účelem posílení práce v týmu. Jeho dopad se určitě projeví i na zvýšení produktivity týmu, ve kterém pracuji. Program umožnil našemu týmu využít lépe potenciál jednotlivých členů pro dosažení lepšího týmového výsledku při řešení zadaných úloh.
Radim Dolák, správce sítě SŠ Orlová
"Stoprocentně prospěšný program, a to díky konceptu a originalitě rozvojového programu, dále odborností a připraveností lektora a silným odlišením se od „klasických" školení a vzdělávacích aktivit!! Workshop byl svou koncepcí a samotným obsahem (+ časovou sousledností aktivit) velmi působivě a vhodně sestaven. Umožnil nám účastníkům proniknout do podstaty stylů chování a zejména vnímat své, reakce sama sebe. Těmto přínosům pro osobní rozvoj a práci v týmu značnou měrou přispěl i velmi dobrý (profesionální) přístup facilitátora. Facilitátor Petr je i perspektivní osoba, společensky na vysoké úrovni. Workshop doporučuji všem pracovníkům a pracovním týmům, kteří mají zájem skutečně pracovat na své výkonnosti a efektivitě práce.
Radim Řihák, učitel na OPF