Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.


 

Metoda SYNERGOGY

SYNERGOGIKA - jedinečný proces učení

Moderní metoda založená na učení se z vlastní zkušenosti získané při týmové práci.

 

spirala-3 Tato moderní metoda rozvoje dospělých prof. Roberta Blakea a dr. Jane Mouton byla poprvé publikována v roce 1984 pod názvem "Synergogy: A New Strategy for Education, Training, and Development". Už svým názvem Synergogy (česky synergogika) jasně říká, že představuje třetí cestu vedle tradiční pedagogiky či novější andragogiky. Využívá účinného propojení zážitku práce ve skupině, měřitelných výsledků, důsledné týmového reflexe a individuální zpětné vazby.

Při práci v týmech si účastníci osvojují, používají a měří nové schopnosti v porovnání s výsledky jiných týmů. Vysoká úroveň vlastní angažovanosti a odpovědnosti uvnitř týmu zaručuje přesvědčivost a dlouhodobý efekt procesu učení.

Praktická zkušenost s tím, jak různé chování ovlivňuje kvalitu týmového výsledku se stává podnětem ke změně. Neefektivní styly chování jsou opouštěny a nahrazeny novými. Tento proces se děje jako výsledek dynamiky uvnitř skupiny, nikoliv jako následování rad "moudrého poradce".

Díky unikátní metodě práce nabývají naše programy zcela odlišné podoby v porovnání s těmi, se kterými se doposud většina českých manažerů setkala:

  • Zapomeňte na poznámkové bloky a sezení ve školících místnostech.
  • Zapomeňte na hodiny strávené posloucháním přednášejících.
  • Zapomeňte na to, že získané poznatky zapomenete.

Synergogika funguje na principu, že v dospělosti se nové dovednosti nejlépe učíme prostřednictvím jejich používání. Poučení vzniká na základě zážitku při interakci mezi účastníky, a proto má proto trvalejší vliv na jejich další manažerské působení než tradiční vzdělávání.

Pětičlenné pracovní skupiny tráví 80% času během programu ve svých týmových místnostech při řešení měřených aktivit, které svou povahou modelují reálné pracovní prostředí. Na společných setkání všech týmů probíhá vyhodnocení výsledků jejich práce a srovnání jednotlivých týmů. Základním kamenem metody je měření efektivity procesu při individuálním a týmovém řešení úkolů. Na měřitelné výsledky navazuje strukturovaná reflexe průběhu spolupráce a hledání cest k dosažení synergie (1+1=3).

Základní schéma aktivit:

  • uvedení do tématu a zadání úkolu
  • individuální řešení úkolu
  • řešení úkolu v týmu
  • srovnání jednotlivých týmových výsledků v plénu
  • měření efektivity a produktivity práce jednotlivých týmů
  • týmová reflexe průběhu práce ve světle dosažených výsledků
  • navržení zlepšení v týmovém procesu, které umožní dosažení či udržení synergie.

Řada různorodých aktivit dává příležitost projevit reakce a postoje účastníků, které jsou typické pro jejich běžné fungování ve firmě. Prostřednictvím metodicky řízené osobní zpětné vazby získá každý reálný pohled na vlastní chování a svůj současný styl fungování. Vysoká míra angažovanosti a odpovědnosti, která vzniká uvnitř týmů, zaručuje dlouhodobý efekt celého procesu učení.

Nové zkušenosti z pracovní skupiny vkládají účastníkům do rukou účinný nástroj ke změně jejich dosavadních návyků. Osobní zkušenosti jsou systematicky doplňovány společnou diskuzí propojující vědeckou koncepci stylů chování s firemní praxí. Účastníci odcházejí z projektu s přesvědčením, že změna jejich dosavadního způsobu práce je možná a ví, co proto chtějí udělat.

V čem je to jiné?

Máte možnost zkusit si i to, co byste si ve svém zaměstnání z různých důvodu nikdy nezkusili. Nemusíte se bát žádného postihu.

Uvidíte, jak na vaše chování a jednání reagují druzí. Získáte od nich otevřenou zpětnou vazbu. Dozvíte se díky tomu více o sobě samých a zároveň toto sebepoznání umožníte i ostatním v týmu. Tímto nenásilným způsobem přispějete k odstranění sebeklamu u sebe i u ostatních. Nikdo nedokáže být vůči sobě stoprocentně objektivní, a tak si všichni určitým způsobem neustále něco nalháváme. Takovýmto nastavením zrcadla sobě a těm druhým si dokážete řadu věcí uvědomit a dokážete si lépe odpovědět na otázky, na které jste odpovědi dosud nebyli schopni. Např. Proč se ve svém týmu necítím dobře? Proč mě tato práce nemotivuje? Proč se v týmu cítím dobře, ale nemám výsledky? Jak si mám vyložit chování svého kolegy? Proč nejsem iniciativní? Dokážu zvládnout konflikt? Jak?

Velkou výhodou této metody je její zážitková stránka. Stále platí a platit bude, že to, co si vyzkoušíte vy sami, a to, na co tímto způsobem vy sami přijdete, si pak budete pamatovat snáze a o hodně delší dobu než to, co vám předříká někdo jiný a co vy si prostě jen zapíšete.

Typické jsou takovéto reakce účastníků:

„Když mě sem firma vyslala, říkal jsem si, že to bude další nudný seminář, ze kterého si opět odnesu maximálně pět procent toho, co bude někým odpřednášeno. Ale tohle je vážně něco jiného! Tohle mi konečně něco dává."

„Absolvoval jsem již tolik školení, že jsem k nim začal být skeptický. Tohle se mi ale líbí! Já se tu opravdu učím věci, které mohu v práci aplikovat. A baví mě to!"

„Než jsem přijel na tento program, myslel jsem si, že vedu své podřízené tím nejlepším možným způsobem. Až v průběhu programu jsem zjistil, jak moc jsem se mýlil."

„Zpětná vazba od kolegů z týmu mi otevřela oči. Upozornili mě na chyby, které jsem dělala již léta a které se mi mí podřízení báli vytknout. Mohu na nich nyní konečně začít pracovat."

Co to dává konkrétně?

Příkladem konkrétního přínosu je to, že se naučíte správně používat vztahové dovednosti. To jsou, zjednodušeně řečeno, jednotlivé na sebe navazující složky každé správně fungující týmové aktivity. Jedná se o iniciativu, získávání informací, argumentaci, rozhodování, řešení konfliktů, houževnatost a reflexi. Pokud chcete, aby měl váš tým vynikající výsledky, souhra těchto sedmi vztahových dovedností v jeho práci rozhodně nesmí chybět. Realita je ovšem obvykle jiná, výsledky jednotlivých týmů nejsou až tak skvělé a vy se marně snažíte zjistit, co je příčinou. V průběhu synergogického programu na to postupně přijdete. Zjistíte, jak vztahové dovednosti efektivně využívat a dosáhnout tak lepších výsledků v celé firmě.