Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.


 

Poslání a hodnoty

Na čem stavíme

Všechny členy skupiny spojuje společné přesvědčení o našem poslání a hodnotách, které vyznáváme. To je rámec, který určuje pravidla naší práce.

Naše poslání

Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.

Naše hodnoty

  1. Chceme-li změnit výkon lidí, musíme změnit jejich postoje, hodnoty a přesvědčení. Chceme-li změnit výkon firmy, musíme změnit firemní kulturu.
  2. Vynikajících výsledků lze dosáhnout jen s lidmi, kteří pracují na dosažení úspěchu z vlastního přesvědčení.
  3. Osobní motivace, iniciativa, angažovanost, odpovědnost a zaujetí pro společnou věc jsou hybnou silou změn. Lidé snáze důvěřují tomu, co spoluvytvářeli a ochotněji to podporují.
  4. Jasně formulované, srozumitelné, všemi přijímané smělé cíle jsou podmínkou úspěchu. Nezdar je příležitostí k poučení a hledání nových řešení.
  5. Odlišný názor může inspirovat a vést k zamyšlení. Konflikt je nedílnou součástí pokroku a je-li konstruktivně řešen, stává se významným zdrojem tvůrčí energie a kreativity.
  6. Vysoce kvalitního rozhodnutí lze dosáhnout jen shodou na základě porozumění.
  7. Kontinuální reflexe zdrojů, procesu řešení i dosažených výsledků je cestou k vyšší efektivitě.

Tyto hodnoty uplatňujeme mezi sebou, při obchodování s klienty i v programech jako jejich cíl. Tím dáváme naší práci smysl. Stala se nám každodenním programem, který uspokojuje naše životní potřeby, ale zároveň je svým způsobem i zábavou, poskytuje osobní naplnění a dělá nám radost.