Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.


 

Náš přístup

O čem jsme přesvědčení

V ohnisku našeho zájmu stojí jediné - dosahovat synergie.

Náš přístup vychází z přesvědčení, že vztahy založené na důvěře, respektu a odpovědnosti jsou produktivnější, kreativnější a trvanlivější než vztahy založené na strachu a kontrole. Naše dlouholetá zkušenost ukazuje, že moc a autorita, je-li uplatňována spravedlivě a otevřeně, se mění v pozitivní energii vedoucí k vynikajícím výsledkům. Roste osobní iniciativa, spolehlivost, zodpovědnost, kreativita a inovace.

Když člověk rozumí sám sobě, akceptuje své slabé a silné stránky, své hodnoty, přání a obavy, pak se i na druhé dokáže dívat stejným způsobem. První krok k porozumění druhým tedy vede skrze porozumění sobě.

Vzájemné porozumění, důvěra a respekt umožňují vznik solidárních lidských vztahů. Dobré vztahy v týmu jsou základem pro dosažení synergie. Umožňují jednotlivým členům plně využít své kapacity. Týmové výsledky pak překonávají to, čeho by mohl každý jednotlivec dosáhnout sám. Můžeme to jednoduše vyjádřit pomocí rovnice 1+1=3 nebo 5 nebo ještě vyšší číslo.

Firma, která chápe potenciál a sílu těchto vztahů a podniká kroky k vytvoření příznivých podmínek pro vznikání synergie, získává nespornou konkurenční výhodu.

V1- vstupy -> V2 - vztahy -> V3 - výsledky

Synergie - konkurenční výhoda

Tento obrázek ukazuje, že každá efektivní týmová práce, která směřuje k dosažení synergie, je charakterizována třemi základními aspekty: kvalita i množství vstupů (V1) sice přímo ovlivňují konečný výsledek (V3), ale rozhodujícím faktorem jsou právě vztahy (V2). I ty nejlepší a nejkvalitnější vstupy jsou promrhány, pokud nefungují vztahy mezi lidmi v týmu.

Právě proto je náš přístup zaměřen na ladění oblasti vztahů (V2), kde vznikají nejvýznamnější synergie. Již šedesát let sbírané zkušenosti nám dokazují, že to není sen, ale realně dosažitelná skutečnost.

 

"Schopnost organizace učit se a přeměnit toto učení v akci je rozhodující konkurenční výhodou." Jack Welch, bývalý generální ředitel General Electric, USA