Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.


 

Kdo jsme

Sdružení SYNERGOGY GROUP

Dodáváme prověřená řešení pro zvýšování výkonnosti a životaschopnosti firem. Máme dlouholetou historii na českém a slovenském trhu.

V České a Slovenské republice se od roku 1999 věnujeme rozvoji firem z nejrůznějších oblastí podnikání. Naším posláním je pomáhat klientům budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům.

Pracujeme pro společnosti, které chtějí obstát uprostřed konkurence, a proto nemohou ignorovat nutnost neustálého rozvoje. Úspěšné organizace budoucnosti totiž musí umět dosahovat synergie cestou zužitkování vnitřních zdrojů. V centru našeho zájmu proto stojí posilování efektivity, dynamiky a proaktivního přístupu lidí k práci.

Počátky našeho působení jsou nerozlučně spojené s osobností Mgr. Vladimíra J. Dvořáka, prvního synergogického facilitátora v ČR, který v letech 1999-2013 věnoval propagaci synergogiky všechnu svou energii. Vladimír J. Dvořák Jeho zapálení pro rozvoj organizací na základě mezinárodně prověřené metodiky přineslo plody v řadě úspěšných projektů, jak v nadnárodních korporacích tak v ryze lokálních českých firmách. Jako první a dosud jediný konzultant z bývalého východního bloku získal plnou certifikaci k vytváření synergogických programů podle metody prof. Blakea a dr. Mouton. Díky jeho dlouholeté tvorbě efektivních nástrojů pro manažerskou praxi jsme vybaveni zcela originálním know-how.

Věnujeme se popularizaci oboru Organisation Development, který celosvětově sdružuje experty na zvyšování výkonnosti organizací, v prostředí českého a slovenského trhu.

Zformovala nás dlouholetá praxe a umíme netradičním způsobem pracovat na tradičních cílech firem a přimět lidi, aby chtěli....