Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.


 

Autoři metody SYNERGOGY

Od koho jsme se učili?

Naše poradenské působení je založené na dlouholetém vědeckém rozvoje lidí, jehož výsledky jsou každodenně uplatňovány v praxi významných světových firem.

Prof. Dr. Robert R. Blake a Dr. Jane S. Mouton

Tato dvojice vešla do dějin rozvoje dospělých lidí svou průlomovou publikací Synergogy: A New Strategy for Education, Training and Develpment (Synergogika: nová strategie pro vzdělávání, trénování a rozvoj), která vyšla v roce 1984 a zpřístupnila světu unikátní synergogickou metodu učení. Autoři se pokusili odstranit omezující nedostatky pedagogicko-andragogických přístupů ve vzdělávání a vytvořili nástroj na dosahování viditelných výsledků za hranicemi školení a trénování. Řada společností po celém světě (včetně ČR) synergogické programy aktivně stále využívá.

Svou vědeckou prací přispěli ke vzniku samostatného oboru nazvaného Organisation Development (Rozvoj organizací), který dodnes řeší stále aktuální dilema, že "jediná konstanta v životě firmy je neustálá změna". Své pojetí řízení změn v organizacích zajímavě osvětluje v interview poskytnutém v roce 1992.

robert-blake V roce 1947 promoval (Ph.D.) na University of Texas. V následujících letech přednášel na universitách v Harvardu, Oxfordu, Cambridge, Readingu a Austinu. Působil jako poradce mnoha významných světových korporací. Zemřel v létě roku 2004 ve věku 86 let.

 

R. Blake

 

Mouton Od získání doktorátu (PhD.) na University of Texas v roce 1957 strávila dvacet let jako konzultantka a spoluautorka vědeckých publikací po boku prof. Blakea. Zemřela předčasně v roce 1987 ve věku 47 let.

 

J. Mouton

 

„Podstatou otevřenosti je schopnost jasně prezentovat vlastní myšlenky, pocity a odhodlání; sdělovat své výhrady, pochybnosti a nejasnosti, a svým podáním přitom dokazovat vlastní přesvědčení o věci."
Prof. Robert R. Blake a Dr. Jane S. Mouton, Organization Development, str. 54-55