Pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.


 

Principy

Naše odlišnost

"Za poslední čtyři roky jsme už vyzkoušeli pět různých projektů a nic se nezměnilo." Jestliže se vám tento výrok zdá povědomý, nejste sami.

Stejně časté jako pokusy o změnu jsou i neúspěchy při její realizaci. Odpor vůči změně uvnitř organizace je mocnou silou, která může úspěšně blokovat i nejlépe myšlené a dobře prováděné iniciativy. Srovnávací studie časopisu Fortune dokládají, že více než 80% změnových projektů ve firmách nenaplňuje očekávání do nich vkládaná.

Pokud má firma obstát uprostřed konkurence, nemůže ignorovat nutnost stálého rozvoje a musí umět úspěšně překonat tento přirozený odpor vůči změnám. Aby se změna v organizaci ujala, musí být podle naší zkušenosti:

1. Podporována shora

Každý pokus o změnu musí být podporován nejvyšším vedením, které se také musí samo angažovat. Změnový projekt nelze jednoduše delegovat na nižší manažerské stupně ve firmě.

2. Založená na vztahových dovednostech

Ti, kdo se na úsilí o změnu podílejí, musí dostat potřebné a účinné nástroje umožňující změnu jejich chování. Je nerealistické očekávat, že "využijeme konflikt jako zdroj s pozitivním potenciálem" sami od sebe. Lidé musí získat patřičné dovednosti, aby to dokázali.

3. Realizovaná týmovou prací

Pro současné podnikání je naprosto nezbytné, aby lidé dokázali efektivně spolupracovat. Schopnosti vytvářet v týmové práci synergii je možné se naučit, stejně jako jiným dovednostem.

4. Řízená liniově a podporovaná zaměstnanci

Když iniciativa ke změně přichází a je řízena zevnitř firmy, spíše než v závislosti na externích konzultantech, jsou její šance výrazně vyšší.

5. Měřitelná

Nadšení a podporu lidí posilují viditelné dílčí výsledky, proto je nezbytné, aby dopad jednotlivých kroků na firmu byl měřitelný.

6. Dlouhodobá

Má-li změna být úspěšná, potřebuje čas. Když už se podaří lidi získat pro nějaký program změny, musí se mu dát dostatek času, aby prokázal svou užitečnost. Bez toho, aby měl čas zapustit kořeny, ani nejlepší program neuspěje.

VELUX - Yvonna Kratochvílová

"Tato zkušenost mi hodně ukázala, hlavně rozvoj našeho reálného manažerského týmu byl opravdu výborný a měl konkrétní dopad na naši spolupráci. Synergogika je cenná v tom, že ukazuje, co změnit a dává zároveň i návod jak. Přitom ke všemu klade měřitelná kritéria, což v podobných programech nebývá obvyklé." (2008)

Yvonna Kratochvílová, HR manažerka, VELUX Česká republika, s.r.o.